Seminarium Sadownicze

Dnia 22 lutego 2019 r. młodzież naszej szkoły z klasy drugiej w zawodzie technik ogrodnik pod opieką nauczyciela Stanisława Domagalskiego uczestniczyła w Seminarium Sadowniczym  zorganizowanym przez ŚODR Oddział Sandomierz pod Patronatem Instytutu Ogrodniczego w Skierniewicach.
Tematyką Seminarium było :,,Nowe odmiany jabłoni i metody pielęgnacji gleby w sadzie.” Prelekcje prowadzone  przez wykładowców z Instytutu Ogrodniczego podzielone były na dwa obszary. Pierwszy obszar obejmował przedstawienie nowych odmian jabłoni do nasadzeń >w sadach towarowych oraz innowacyjne sposoby pielęgnacji gleby w sadzie.
Tematyką drugiego obszaru były ekologiczne metody zwalczania chwastów w sadzie oraz stosowanie bionawozów
w uprawie jabłoni. Uczniowie mogli zapoznać się z nowościami i aktualną problematyką w produkcji sadowniczej.