Ślubowanie klas pierwszych

29.09.2017 r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych.                                              Najpierw przedstawiciele trzech klas pierwszych w zawodach: technik weterynarii, technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki ,technik ogrodnik i technik rolnik ślubowali przy sztandarze szkoły. Następnie
przekazali na ręce Pana Dyrektora tekst przyrzeczenia potwierdzony własnymi podpisami.
Po części uroczystej nastąpiły otrzęsiny, które poprowadzili uczniowie z klas: 2 technikum architektury krajobrazu i ogrodnictwa oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W licznych konkurencjach nasi pierwszacy mieli wykazać się: wiedzą, sprawnością fizyczną, pomysłowością , liryzmem i umiejętnością dobrej zabawy. Wszystkie zadania wykonali wspaniale, czym udowodnili, że są pełnoprawnymi uczniami ZSCKR w Sandomierzu.  Życzymy uczniom klas pierwszych powodzenia i sukcesów w nauce. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele: pani Agnieszka Woźniak, pani Magdalena Domaradzka i pan Łukasz Strawa.

Komentarze są wyłączone.