Spotkanie Szkolnego Koła Związku Młodzieży Wiejskiej

 

W dniu 25.05.2015r. Szkolne Koło  Związku Młodzieży Wiejskiej zorganizowało- wieczorek przy ognisku.
,,Pod grzybkiem” na terenie internatu zebrała  się młodzież naszej szkoły, opiekunowie szkolnego koła ZMW  oraz zaproszeni goście –Pan Jacek Kominek Prezes Świętokrzyskiego Związku Młodzieży Wiejskiej  oraz lider związku Pani Katarzyna Stefaniak.
W ciepłej, miłej i „apetycznej” atmosferze spędziliśmy wieczór, gdzie rozmowom i dyskusjom nie było końca .
Pan Jacek przybliżył nam historię ZMW i bardzo ciekawie opowiadał  o perspektywach społecznych
i kulturowych młodych ludzi w nowym ładzie politycznym i kulturowym.
Związek Młodzieży Wiejskiej,  to ruch społeczny powstały w 1928r.
Angażuje się w problemy współczesnej młodzieży wiejskiej.
ZMW, to ruch oparty na wartościach chrześcijańskich, szacunku do pracy, poszanowania prawa oraz wzajemnej pomocy.
Związek organizuje olimpiady dla młodzieży wiejskiej, szkolenia, pomaga osobom najbardziej potrzebującym, corocznie proponuje udział w koloniach i zimowiskach, daje alternatywę twórczego spędzenia  wolnego czasu.
Działania organizacji motywują do udziału w życiu społecznym i kulturowym.
Pomimo wielu ciekawych tematów podejmowanych w trakcie spotkania największą atrakcją okazały się pyszne kiełbaski pieczone na ognisku, które towarzyszyło nam do samego końca .
Pozdrawiamy –Szkolne Koło ZMW.