Strefa języka angielskiego

Dodatkowe materiały dla uczniów, zagadnienia z poszczególnych działów oraz dodatkowe ćwiczenia pomagające w usprawnieniu przyswajania słownictwa.

Podręcznik: Oxford Solutions, poziom: elementary

dołącz do klasy 1 HTD na platformie quizlet

dołącz do klasy 1 BT na platformie quizlet

Dział- Introduction

Zagadnienia i notatki- Unit Introduction

Słownictwo z działu Introduction (bez liczebników i nazw krajów)

Lekcja IA- Meeting people

Zestaw 1- słownictwo związane z przedstawianiem się

Zestaw 2- liczebniki

Zestaw 3- symbole matematyczne

Zestaw 4- nazwy krajów europejskich

Lekcja IB- be, possesives and pronouns

Zestaw 1- zaimki osobowe w funkcji podmiotu, przymiotniki dzierżawcze

Zestaw 2-czasownik „to be” w zdaniach

Zestaw 3- zaimki wskazujące i pozostałe słownictwo z lekcji

Lekcja IC- have got and articles

Zestaw 1- czasownik have got w zdaniach

Zestaw 2- wyrażenia z przedimkami i bez przedimków

Zestaw 3- pozostałe zwroty

Lekcja ID- have got and articles

Zestaw 1- podawanie czasu, dni tygodnia, miesiące

Zestaw 2- pozostałe zwroty

Dział Unit 1

Unit 1- zagadnienia i notatki

Unit 1- pełna lista słów

Unit 1- słownictwo- fiszki i inne ćwiczenia

Dział Unit 2

Unit 2 pełna lista słów

 

Podręcznik: Oxford Solutions, poziom: Pre-intermediate

Dział- Introduction

Lista słów

Lista słów- wersja do druku, drukuj fiszki

Ucz się pisowni i wymowy

Gra- połącz w pary

Najpowszechniejsze zwroty

Najpowszechniejsze zwroty- wersja do druku, drukuj fiszki


Dział- Unit 1

Lista słów

Lista słów- wersja do druku, drukuj fiszki

Ucz się pisowni i wymowy

Gra- połącz w pary

Najpowszechniejsze zwroty

Najpowszechniejsze zwroty- wersja do druku, drukuj fiszki


Dział- Unit 2

Lista słów

Lista słów- wersja do druku, drukuj fiszki

Ucz się pisowni i wymowy

Gra- połącz w pary

Najpowszechniejsze zwroty

Najpowszechniejsze zwroty- wersja do druku, drukuj fiszki


Dział- Unit 3

Lista słów

Lista słów- wersja do druku, drukuj fiszki

Ucz się pisowni i wymowy

Gra- połącz w pary

Najpowszechniejsze zwroty

Najpowszechniejsze zwroty- wersja do druku, drukuj fiszki


Dział- Unit 4

Lista słów

Lista słów- wersja do druku, drukuj fiszki

Ucz się pisowni i wymowy

Gra- połącz w pary

Najpowszechniejsze zwroty

Najpowszechniejsze zwroty- wersja do druku, drukuj fiszki

Zagadnienia i notatki


Dział- Unit 5

Lista słów

Lista słów- wersja do druku, drukuj fiszki

Ucz się pisowni i wymowy

Gra- połącz w pary

Najpowszechniejsze zwroty

Najpowszechniejsze zwroty- wersja do druku, drukuj fiszki

Komentarze są wyłączone.