Święto Komisji Edukacji Narodowej

13 października obchodziliśmy w naszej szkole święto Komisji Edukacji Narodowej.  W uroczystości wzięli udział nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz młodzież . Nie zabrakło też emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, którzy jak co roku zaszczycili nas swoją obecnością.

Wśród zaproszonych gości był dawny wicedyrektor Michał Wach.

Podczas uroczystej akademii pani dyrektor przypomniała historię powstania Komisji Edukacji Narodowej. Podkreśliła, także, nie jest to święto tylko nauczycieli, ale również wszystkich, którzy pracują w oświacie i dla oświaty, dbają o właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych oraz  tych, którzy zdobywają wiedzę, czyli  uczniów.

Pani dyrektor nawiązała do przewodniego hasła akademii  – „wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić” podkreślając, że wiedza jest wartością obecną w całym naszym życiu.

 

Następnie  złożyła wszystkim życzenia oraz podziękowała za pracę na rzecz szkoły.

Uroczystą akademię przygotowali uczniowie 4 klasy Technikum mechanizacji rolnictwa pod opieką nauczycielek: p. Anny Bryły, p. Danuty Kolasy i p. Lidii Kosanowskiej.

Fot. K. Łagoński, K.Szustrow-Ramus

Komentarze są wyłączone.