Szkoła

budynek1-w

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu 

jest szkołą z ponad 90 – letnią tradycją, kontynuatorką szkoły rolniczej  utworzonej na mocy decyzji wojewody kieleckiego z 1921 roku .
Obecnie organem prowadzącym i nadzorującym szkołę jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Szkoła prowadzi kształcenie dla młodzieży w zawodach:

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,
ogrodnik
technik architektury krajobrazu
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik ogrodnik
technik rolnik

Ponadto szkoła prowadzi kursy kwalifikacyjne dla dorosłych umożliwiające uzyskanie następujących kwalifikacji:
R5 – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
R18 – Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
M1 – Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
M43 – Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Zapraszamy do zapoznania się i informacjami o naszej szkole:

Oferta edukacyjna

Baza dydaktyczna

Kadra

Samorząd uczniowski

Historia szkoły

Absolwenci

 

Komentarze są wyłączone.