Szkolne czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

W dniu 27 września 2018 roku w naszej szkole odbyło się kolejne z cyklu szkolne czytanie.
Tym samym włączyliśmy się w nurt narodowego czytania, do którego w roku 2018 wybrano
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Powieść ta wpisuje się dokładnie w obchody stulecia
odzyskania niepodległości naświetlając „element krytycznej refleksji nad dziejami
ojczystymi”. Fragmenty Listu Prezydenta Andrzeja Dudy na Narodowe Czytanie 2018
odczytał Tomasz Wielgus. Sylwetkę Stefana Żeromskiego przybliżył Jakub Gil. Narratorem
był Jan Włostowski. Fragmenty tekstu lektury czytali: Błażej Jędrzejewski, Norbert Kowalski
i Jakub Oszczudłowski. Oprawę muzyczną zapewnili: Piotr Bożęcki i Bartłomiej Środek.
Szkolnemu czytaniu towarzyszyła wystawa: „Stefan Żeromski w zbiorach biblioteki”. Nad
całością czuwały: Anna Bryła i Danuta Kolasa.