Szkolne eliminacje VI Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy

W dniu 28.03 2014 roku odbyły się eliminacje szkolne VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Konkurs ten ma na celu  promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym, podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie.

Organizatorami Konkursu są: Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, redakcja ogólnopolskiego miesięcznika AGROmechanika- Technika w gospodarstwie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W konkursie wzięło udział 13 uczniów. Dla trzech pierwszych miejsc oddział KRUS w Sandomierzu ufundował cenne nagrody.
I miejsce zajął Sebastian Cichoń – uczeń III klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa
II miejsce uzyskał Krzysztof Krzemiński – uczeń III klasy Technikum Ogrodniczego
III miejsce zajął Kamil Janda – uczeń III klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa

W maju laureat  naszej szkoły pojedzie na eliminacje centralne do SGGW w Warszawie.
Życzymy powodzenia!