TVP w naszej szkole

Poprawie jakości kształcenia praktycznego w zawodzie technik mechanizacji
rolnictwa oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki służy zakup nowoczesnego
kombajnu zbożowego oraz wypożyczenie symulatora do jazdy i obsługi kombajnu. Symulator
jest wierną kopią najnowszych kombajnów znajdujących się w ofercie rynkowej, pozwalającą
na symulacje jazdy w systemach GPS. Sprzęt umożliwia uczniom w każdym okresie i w
każdym czasie uczenie się prawidłowej i bezpiecznej pracy kombajnem do zbioru zbóż. Nowa
pomoc dydaktyczna umożliwia poznanie maszyny od podstaw, jej funkcji i ćwiczenia
użytkowania: od jazdy po drodze, przez manewrowanie, montaż i demontaż osprzętu,
regulację ustawień kombajnu, zbiór plonu na polu, aż po jego wyładunek na przyczepę.
Ćwiczenia na symulatorze budzą szerokie zainteresowanie nie tylko wśród uczniów i
pracowników szkoły. Chęć zapoznania się z nim zgłaszają również uczniowie innych
sandomierskich szkół. Urządzenie, podobnie jak kombajn zbożowy jest także przedmiotem
zainteresowania mediów. W lokalnym dzienniku „Echo Dnia” ukazała się notatka poświęcona
pracy symulatora, w Radiu Kielce audycja, a Telewizja Polska oddział Kielce przygotowała
krótki reportaż emitowany w atrakcyjnym czasie antenowym.

Komentarze są wyłączone.