Walne zebranie Szkolnego Klubu Krwiodawstwa.

Dnia 8 października 2015 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze klubu.  Zarząd klubu przedstawił sprawozdanie z działalności klubu, które w głosowaniu jawnym zostało przyjęte.W drugim głosowaniu Zarząd klubu uzyskał absolutorium. Następnie przedstawiono kandydatury do nowego Zarządu klubu. W wyniku głosowania w nowym Zarządzie znalazły się następujące osoby:  Mirosław Hagdej, Karol Niezgoda i Anna Maj. Nowy Zarząd ukonstytuował się i to skład  zarządu :

Prezes: Mirosław Hagdej   opiekun klubu nauczyciel wychowania fizycznego

V-ce prezes : Karol Niezgoda uczeń klasy III Technikum Mechanizacji Rolnictwa

Sekretarz: Anna Maj uczennica klasy III Technikum Ogrodniczego

Nowy Zarząd przedstawił ramowy plan działania klubu i przyjął do realizacji  wnioski poszczególnych członków klubu.

Komentarze są wyłączone.