Wielcy, a „trochę” zapomnia

Dnia 29 października 2018 roku odbyło się w naszej szkole kolejne spotkanie z cyklu „Wielcy, a trochę zapomniani”. Z uwagi, że w obecnym roku mija 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości to postanowiliśmy upamiętnić te wydarzenia prezentując postać jednej z osób dzięki której udało się zdobyć upragnioną niepodległość.
Jako kolejnego z bohaterów naszego cyklu chcieliśmy przedstawić postać Romana Stanisława Dmowskiego. Ten działacz ruchu narodowego oraz założyciel Narodowej Demokracji miał wielki wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Roman Dmowski działał na rzecz odrodzenia państwa Polskiego jeszcze pod zaborami, starając się zdobyć najpierw autonomię w ramach Imperium Rosyjskiego a później uzyskanie niepodległości w oparciu o sojusz z ententą oraz Rosją. Reprezentował także odradzające się państwo Polskie na Konferencji Paryskiej. W przeciwieństwie do Piłsudskiego był zwolennikiem koncepcji inkorporacyjnej, który miał zakładać polonizację mniejszości narodowych mieszkających w odrodzonym państwie Polskim.

W czytaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych: Zofia Piętowska, Aleksandra Stawiarz, Bystrowski Szymon, Mateusz Stawiarz, Wysocki Fryderyk, Jędrzejewski Błażej. Oprawę muzyczną poprowadzili uczniowie – Bartłomiej Środek i Kacper Skrzypczak.
Nad całością czuwali: Jerzy Lasota i Łukasz Strawa.

Komentarze są wyłączone.