Wielki sukces w gospodarstwie rolnym naszego ucznia Mateusza Czerwonki

Mateusz Czerwonka jest uczniem pierwszej klasy ZSCKR w Sandomierzu w zawodzie : technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W bieżącym roku rodzice Mateusza Pani Marzena i Grzegorz Czerwonka przystąpili do XVI edycji ogólnokrajowego konkursu: Bezpieczne gospodarstwo rolne 2018.
Wizytacje gospodarstw, które zgłosiły swój akces do konkursu prowadziła Centralna Komisja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs ogłoszony został przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Celem Konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.
Do Konkursu w 2018 r. zgłoszonych zostało 1087 indywidualnych gospodarstw rolnych. Regulamin Konkursu precyzował ocenę gospodarstw pod kątem : organizacji obejścia i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie podwórza, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej, przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych, estetyki gospodarstwa, zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i technicznych. Gospodarstwo rolne Pani Marzeny i Grzegorza Czerwonków zostało zwycięzcą etapu wojewódzkiego w woj. mazowieckim. Wręczenie nagród finalistom XVI edycji ogólnokrajowego konkursu „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2018” miało miejsce podczas Targów AGRO SHOW w Bednarach koło Poznania, którego dokonał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.Mateusz wraz z rodzicami gospodaruje na 45-hektarach a profil gospodarstwa oparty jest na produkcji roślinnej (zboża, buraki cukrowe i warzywa). Jak podkreśla Pan Grzegorz Czerwonka, duży wkład w sukces prowadzenia gospodarstw oraz zdobycia tak wysokiej lokaty w Konkursie ma syn Mateusz, który wspiera i pomaga ojcu w realizacji ambitnych zadań.
Gratulujemy zwycięstwa i życzymy kolejnych sukcesów.