Wizyta studyjna w Szwajcarii

„Dualny system edukacji w Szwajcarii” to temat wizyty studyjnej w której wzięli udział uczniowie uczestniczący w pierwszej edycji projektu „Firma marzeń”. Projekt jest elementem programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” a jego realizacją zajmuje się sandomierski Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w partnerstwie     z Województwem Świętokrzyskim oraz Gminą Dwikozy. Program współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Wizyta studyjna, odbyła się w dniach 05 – 12 września w dwóch szwajcarskich kantonach Valais i Vaud. Uczestniczyli w niej uczniowie, którzy napisali biznes plan wirtualnej firmy najwyżej oceniony przez komisję, ich opiekunowie oraz koordynujący projekt pracownicy Ośrodka Promowania i Wspierania  Przedsiębiorczości Rolnej. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie reprezentowali uczniowie: Dzioba Bartosz, Gil Kamil, Jędryka Jakub, Sala Michał i nauczyciel Halina Sender. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli możliwość poznania przykładów dualnego systemu kształcenia zawodowego w turystyce, gastronomii, hotelarstwie, rolnictwie i zawodach z nimi powiązanych. Ważnym elementem wizyty było zwiedzanie zakładów branży piekarniczej i cukierniczej w tym warsztaty wyrobu czekolady oraz pobyt w edukacyjnej serowarni. Duże wrażenie zrobiła działalność Inkubatora przedsiębiorczości i realizowane w nim innowacyjne  projekty. Dla uczniów ZSCKR szczególnie interesujące było zwiedzanie największej w Europie winnicy, która wpisana jest do rejestru światowego dziedzictwa UNESCO a także wizyta w renomowanej szkole rolniczej – Agrologie Marcelin i pobyt na fermie mlecznej.
W bogatym programie wizyty znalazły się atrakcje turystyczne i kulturalne. Niezapomnianych wrażeń dostarczył rejs po Jeziorze Genewskim i zwiedzanie zamku Chillon – jednego z najbardziej malowniczo położonych zamków średniowiecznych Szwajcarii. Pobyt w miejscowości Martigny  był okazją do obejrzenia pozostałości budowli z czasów rzymskich.
Wyjazd do Szwajcarii umożliwił poznanie dobrych praktyk i ciekawych rozwiązań edukacyjnych, mających na celu pobudzenie przedsiębiorczości wśród młodzieży Zdobytą wiedzę i doświadczenia wykorzystają oni w przyszłości w swoim życiu zawodowym  i przedsięwzięciach na rzecz rozwoju lokalnego regionu Gór Świętokrzyskich

Komentarze są wyłączone.