Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy.. – relacja z konferencji końcowej podsumowującej projekt CEKIN

W poniedziałek 25 listopada w centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się konferencja kończąca czteroletni projekt CEKIN współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wydarzeniu uczestniczyło ok 140 osób zainteresowanych edukacją i podnoszeniem szans na rynku pracy wśród młodzieży na obszarach wiejskich. Nasza szkołę reprezentowały Marta Janiszewska i Malwina Zbydniowska z nauczycielką Małgorzatą Rak.
Wydarzenie rozpoczął Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie – Pan Wojciech Gregorczyk wraz z Wiceministrem  Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem  Tadeuszem Nalewajkiem. Prezentację na temat wykorzystania funduszy unijnych  przez szkoły podlegające Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła Pani Agnieszka Miszczak-Płuciennik, Naczelniczka Wydziału Finansowania Szkół i Projektów Unijnych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele partnerstwa,  Lokalnych Grup Działania, eksperci ds. rozwoju obszarów wiejskich, a także  organizacji pozarządowych wspierających edukację młodych mieszkańców wsi. Wśród ekspertów zagranicznych wypowiadali się przedstawiciele Latvian Rural Advisory & Training Centre z Łotwy oraz Pan Klaus Schröter z DEULA Hildesheim GmbH z Niemiec. Nie zawiedli nasi beneficjenci i beneficjentki – nauczyciele i nauczycielki oraz młodzież ze szkół rolniczych, którzy licznie przybyli na konferencję; młodzież z trzech trzy szkół (ZSCKR w Golądkowie,ZSCKR w Potoczku, ZSRCKU w Wolborzu) przedstawiły prezentacje dotyczące działań projektu  oraz przygotowała stoły ze wspaniałymi  produktami regionalnymi i publikacjami.

Zobacz fotorelację