Wybrane elementy ochrony i bezpieczeństwa pracy.

W dniu 20.03.2014 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielem PIP S. Golmento na temat „Wybrane elementy ochrony i bezpieczeństwa pracy”.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele PCK Oddz. Sandomierz. Przeprowadzili
oni szkolenie dla młodzieży na temat udzielania pierwszej pomocy