Wycieczka do Lasek

W dniu 16 grudnia 2015 roku uczniowie klasy trzeciej w zawodzie technik rolnik wzięli udział w wycieczce do gospodarstwa Pana J. Lubocha w Laskach. Wyjazd odbył się w ramach zajęć z prowadzenia produkcji rolniczej. W gospodarstwie utrzymywane jest ok. 40 sztuk bydła, głównie krowy mleczne HF. Gospodarstwo zajmuje ponad 30 ha, z czego zdecydowaną większość stanowią uprawy wykorzystywane na paszę dla zwierząt.

Komentarze są wyłączone.