Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów w dniu 26.05.2017 od godz.14.00 w sekretariacie szkoły

Komentarze są wyłączone.