Wyjazd do ZSCKR w Potoczku

Uczniowie z pierwszej klasy w zawodzie technik rolnik w ramach zajęć praktycznych z Prowadzenia produkcji zwierzęcej odwiedzili ZSCKR w Potoczku. Młodzież zapoznała się z warunkami utrzymania zwierząt w  szkolnym gospodarstwie i pracami porządkowymi w budynkach inwentarskich. Dużym zainteresowaniem cieszyło się bydło rasy highland. Uczniowie zapoznali się także z parkiem maszynowym szkoły. Ponadto młodzież zwiedziła teren szkoły, internat i halę sportową.

Komentarze są wyłączone.