Wyjazd studyjny „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”

W dniu 12 maja 2016 r.  pierwsze klasy  w zawodzie technik ogrodnik oraz mechanizacji rolnictwa  uczestniczyły w wyjeździe studyjnym organizowanym w ramach projektu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Projekt finansowany jest ze środków szwajcarskich.

Wyjazd obejmował zwiedzanie firm, które powstały przy współudziale funduszy szwajcarskich. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób pozyskiwać fundusze i na jakie cele można je przeznaczać. Opiekunami byli: Małgorzata Piętowska, Beata Łakomiec i Kazimierz Łagoński.

Komentarze są wyłączone.