Zajęcia praktyczne w gospodarstwie

W środę 10 października klasa druga w zawodzie technik weterynarii odbyła zajęcia praktyczne w gospodarstwie rolnym utrzymującym trzodę chlewną. Dzięki uprzejmości właścicieli nasi uczniowie zapoznali się z rasą polską białą zwisłouchą, a także mieli okazję osłuchać i ocenić wygląd dwumiesięcznych prosiąt. W gospodarstwie utrzymywane są również wystawowe gołębie i charty. Opiekunowie wyjazdu p. M.Rydel i p. K.Szuba