ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ WYKONANIA USŁUGI KOSZENIE KOMBAJNEM ZBOŻOWYM

                                                                                                                                                                                   Sandomierz: 03.07.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
O CENĘ WYKONANIA USŁUGI
KOSZENIE KOMBAJNEM ZBOŻOWYM
Działając na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655), Art.4, ust. 8
Zapytanie ofertowe do kwoty poniżej 30.000,00euro netto
Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, im. „Ziemi Sandomierskiej” w Sandomierzu-Mokoszynie, składa zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi polegającej na:
MECHANICZNYM (KOMBAJNOWYM) ZBIORZE ZBÓŻ PSZENICY, JĘCZMIENIA I GROCHU ZIELONEGO.
Areał konieczny do skoszenia łącznie, powierzchnia około 45,7ha
Powierzchnia do skoszenia składa się z następujących kawałków gruntu:
1. 22ha-pszenica ozima, w 1 kawałku,
2. 17,6ha-jęczmień jary, w 6 kawałkach,
3. 5,8ha-groch siewny zielony w 3 kawałkach,
4. 0,3ha-nostrzyk biały w 1 kawałku
Położenie działek:
Działka 1 Teren na Rzeczycy Suchej,
Działka 2 Sandomierz poscaleniowy-pobliże osiedla Schinzla i osiedle Mokoszyn,
Działka 3 Sandomierz poscaleniowy-pobliże osiedla Schinzla i osiedle Mokoszyn,
Działka 4 Sandomierz osiedle Mokoszyn.
USŁUGĘ NALEŻY WYKONAĆ W TERMINIE WSKAZANYM PRZEZ DYREKCJĘ SZKOŁY PRAWDOPODOBNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZBIORU
OD POŁOWY LIPCA 2017 Termin zbioru może być opóźniony lub przyspieszony.
Osoba wykonująca usługę zapewnia: sprawny kombajn, operatora i paliwo.
W OFERCIE NALEŻY PODAĆ TYP KOMBAJNU.
NALEŻY PODAĆ CENĘ ZA CAŁOŚĆ WYKONANIA USŁUGI-SKOSZENIE CAŁEGO AREAŁU Proszę nie uwzględniać ceny godzinowej uzależnionej od wydajności czasowej kombajnu
PO ZAKOŃCZENIU USŁUGI NALEŻY WYSTAWIĆ FAKTURĘ VAT LUB RACHUNEK
Oferty cenowe na wykonanie usługi należy składać do dnia: 11 lipca 2017
w sekretariacie szkoły, przy ulicy Mokoszyńskiej 1 w Sandomierzu.
Rozstrzygnięcie ofert – wybór Oferenta nastąpi: 11.07.2017, o godz.1100 w siedzibie ZSCKR w Sandomierzu.
Formularz ofertowy można pobrać w sekretariacie szkoły, lub ze strony internetowej: www.mokoszyn.pl
– osoba do kontaktu, ze strony ZSCKR Sandomierz – Krzysztof Sieja – kierownik adm.-gosp. – 15-832-34-71, 506-866-192.

Dokumenty do pobrania

Komentarze są wyłączone.