11 lutego – Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Celem święta jest zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby ludzi chorych, cierpiących, konieczność zapewnienia im lepszej opieki, komfortu fizycznego i psychicznego. Obchody święta wskazują na uwrażliwienie społeczeństw i  instytucji działających na rzecz pacjentów, na wartość ludzkiego życia, pomaganie w cierpieniu, nie tylko w wymiarze fizycznym, ale i duchowym. W tym dniu należy wspomnieć o wolontariuszach pracujących na rzecz drugiego człowieka. To dzięki ich bezinteresownej pomocy i zaangażowaniu, chorzy odzyskują nadzieję i są lepiej przygotowani do zaakceptowania choroby i procesu leczenia.

W ramach XXXII Światowego Dnia Chorych, uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie przyłączyli się do akcji charytatywnej organizowanej przez Caritas Diecezji Sandomierskiej pod hasłem ,,DAWAĆ IM SAMEGO SIEBIE, TO WIĘCEJ NIŻ DAWAĆ’’. Młodzież ZSCKR własnoręcznie przygotowała kartki okolicznościowe z okazji Światowego Dnia Chorych. Mamy nadzieję, ze kilka miłych słów sprawi radość, wywoła uśmiech na twarzy podopiecznych ZOL-i,  Hospicjów, szpitali czy DPS-ów.

Szkolne Koło Wolontariatu – B.Paluch, J.Pastuszka