Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać …

Ogłoszenie

Rozpoczęcie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w kwalifikacji R.05 w dniu 02.03.2018 r.                   …