SŁUCHACZE KURSU KK22 – KOMUNIKAT

Termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

na sesję styczeń – luty 2019 do 6 września 2019 r.

Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły.

Deklaracja dla kursów KK22