Diagnozowanie usterek w systemach mechatronicznych

W dniu 18  listopada klasa czwarta w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki uczestniczyła w wyjazdowych zajęciach praktycznych do gospodarstwa ogrodniczego. Uczniowie mieli okazję doskonalić swoje umiejętności na wózkach widłowych w zakresie:

– diagnozowania usterek systemów elektronicznych

– Interpretacji i kasowania kodów błędów w systemach sterujących

– Wykonania konserwacji układów sterujących

– Ustawianiu różnych trybów  prowadzenia pojazdu

 Na potrzeby zajęć pojazdy te zostały symulacyjne uszkodzone. Wózki widłowe nie jeździły, a także nie podnosiły. Poznali również czynności z poziomu serwisanta-diagnosty w naprawie i weryfikacji paneli sterowania. W wyniku poznanej wiedzy i umiejętności uczniowie poradzili sobie ze wszystkimi usterkami. Opiekę, naukę i koordynację w czasie tej edukacji nad uczniami sprawował nauczyciel Marcin Kaca.