„DOBRE PRAKTYKI WODNE”

W dniu 8 lutego 2024 r. uczniowie klas pierwszych i drugich w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w szkoleniu „DOBRE PRAKTYKI WODNE” organizowanym przez Instytut ADN. Szkolenie poprowadzili prof. Danuta Leszczyńska z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz dr inż. Michał Śpitalniak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dziękujemy uczniom za aktywny udział, dyskusję oraz zainteresowanie się problematyką wody w rolnictwie.