Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie w roku szkolnym 2021/2022

15 październik

2 listopada

12 listopada

7 stycznia

2 maj

17 czerwca