Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie w roku szkolnym 2022/2023

14 październik

31 październik

2 listopad

2 styczeń

2 maj

9 czerwiec