Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie w roku szkolnym 2020/2021

4.06.2021 r