Druga edycja Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym

W dniach 4-5 października 2011 r. w Oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu odbyła się druga edycja Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym dla uczniów szkół średnich podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W pierwszym dniu uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach oraz wysłuchali wykładu na temat zasad rolnictwa ekologicznego. W kolejnym dniu odbył się Finał Konkursu, w którym wzięło udział 37 uczniów – laureatów etapu szkolnego. Najpierw wszyscy finaliści mieli do rozwiązania test, a potem osoby z największą ilością punktów odpowiadały na pytania komisji powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematyka konkursu dotyczyła zagadnień i problematyki związanej z rolnictwem ekologicznym, a także zagadnienia dotyczące produkcji żywności, przepisów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem gospodarstw ekologicznych przy jednoczesnym dbaniu o środowisko.
Naszą szkołę reprezentował Tomasz Niezgoda uczeń klasy IV Technikum Ogrodniczego. Opiekunem ucznia była Pani Lidia Kosanowska.