Dzień Patrona Szkoły w ZSCKR w Sandomierzu – Mokoszynie ,,Oblicza Ziemi Sandomierskiej,,

30 listopada 2021 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu – Mokoszynie już po raz trzeci odbył się Dzień Patrona Szkoły pod tytułem „Oblicza Ziemi Sandomierskiej”. W programie uroczystości znalazły się wykłady popularno–naukowe, prelekcje,  rozstrzygnięcie konkursów szkolnych oraz program artystyczny przygotowany przez młodzież szkoły. 

Po otwarciu uroczystości  przez panią dyrektor jako pierwszy wystąpił pan dr hab. Tomisław Giergiel z wykładem pt. „Spuścizna Wojciecha Podsiadłego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sandomierzu”. Pan profesor  w interesujący sposób przybliżył sylwetkę włościanina, lokalnego patrioty, społecznika – Wojciecha Podsiadłego. Ukazał też związki rodziny Podsiadłych z przedwojenną historią szkoły. Następnie uczennice z klasy IV technikum architektury krajobrazu: Karina Politowa i Patrycja Żelaszczyk przedstawiły prezentację na temat: „Latarnie chocimskie Ziemi Sandomierskiej”. Jedna z tych  latarni znajduje się na terenie ZSCKR. Tak zwane” Latarnie Chocimskie” w tym roku  zostały wpisane do katalogu zabytków województwa świętokrzyskiego.   Kolejnym prelegentem był pan Piotr Cieszkowski z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który opowiedział wiele ciekawostek na temat „Krajobraz mojego miasta”. Zwrócił uwagę na ważność terenów zieleni dla Sandomierza i jego mieszkańców. 

Dzień Patrona Szkoły zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: pan Piotr Lipiński – dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, oddział w Sandomierzu, pan Waldemar Maruszczak – kierownik  Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu, pan Marcin Muskus Kierownik oddziału Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Sandomierzu.

Jednym z punktów uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu szkolnego dla klas pierwszych pt. „Czy znasz historię naszej szkoły?” i przyznanie nagród książkowych. Konkurs przygotował i przeprowadził  pan Łukasz Strawa – nauczyciel historii. Konkurs wymagał od uczniów znajomości  historii ZSCKR w Sandomierzu – Mokoszynie.  Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie: Dec Bartosz – 1 miejsce;  Sobczyk Marta, Yefremova Nadiia, Zhyliaieva Anna – 2 miejsce; Karkachova Oleksandra – 3 miejsce. Drugim konkursem był konkurs fotograficzny pt. „Ziemia sandomierska w obiektywie”. Opiekę nad konkursem sprawowały pani Anna Bryła i Katarzyna Szustrow-Ramus. Wyróżnione prace fotograficzne  zostały zaprezentowane w formie wystawy  na korytarzu szkolnym.  Przygotowane została też wystawa pt. „Historia szkoły w zbiorach biblioteki szkolnej”, którą wraz z uczniami wykonała pani Beata Kuleszko. 

Sesję popularno – naukową uświetnił występ uczniów ZSCKR w Sandomierzu – Mokoszynie. Zespół „ Mokoszynianki” wprowadził słuchaczy w radosny nastrój, wykonując ludowe przyśpiewki: „ W moim ogródeczku”, „ Takiego Janicka”, czy„ Lipka”. Piosenką na otwarcie i zakończenie uroczystości był utwór Marka Sochackiego pt. „Walczyk sandomierski”. Wśród recytowanych wierszy znalazły się utwory Jarosława Iwaszkiewicza  i Józefa Skury. Członkinie zespołu „Mokoszynianki” wystąpiły w takich samych kwiecistych, ludowych spódnicach w jakie ubrane są uczennice szkoły rolniczej na fotografiach sprzed 100 lat. Uczniowie występujący w programie to: z klasy 1 technikum architektury krajobrazu- Agnieszka Wisz, Patrycja Sendrowicz, Aleksandra Kobos, Wiktoria Pająk; z klasy 1 technikum weterynarii – Emilia Siwek; z klasy 2 technikum weterynarii – Julia Klimonova, Anstasiia Bunchuzhna, Katarzyna Rębacz, Estera Bałutowska; z klasy 3 technikum weterynarii – Anna Kachniarz, Weronika Śmiech i Amelia Ura; z klasy 3 techniku weterynarii po gimnazjum – Maja Szelągiewicz i Patryk Piwowar. Program artystyczny przygotowały panie: Agnieszka Woźniak i Karolina Kalinowska. Nad dekoracją i wystrojem sali czuwały panie: Halina Skorupa i Karolina Latusek. 

Na zakończenie Dnia Patrona Szkoły głos zabrali  zaproszeni goście, pan Piotr Lipiński i pan Waldemar Maruszczak, którzy podkreślili urodę naszej Ziemi Sandomierskiej, wielość postaci historycznych, które  związane były  z naszym regionem. Pani dyrektor Alicja Szatan odczytała list od Sekretarza Stanu Pana Szymona Giżyńskiego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym dziękuje za zaproszenie i cieszy się z inicjatywy organizowana Dnia Patrona Szkoły. W swoim liście zwrócił uwagę, że ważne w  nauczaniu młodzieży są kwalifikacje i umiejętności zawodowe, ale też wychowanie w poszanowaniu wartości obywatelskich i patriotycznych. Aby uczniowie byli świadomi umiłowania Ojczyzny i rodzinnej ziemi.  Pani dyrektor  podsumowując  uroczystość  stwierdziła, że „tematów związanych z Ziemią Sandomierską ukazujących jej oblicze na przestrzeni dziejów  nam nie zabraknie, bo nawet podczas dzisiejszej uroczystości padło kilka propozycji.  Już dzisiaj zapraszamy na uroczystość Dnia Patrona Szkoły za rok”.