DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT


22 maja obchodzony jest Dzień Praw Zwierząt. To ogólnopolskie
święto zostało ustanowione przez Klub Gaja – polską organizację
ekologiczną i nawiązuje do uchwalenia przez Sejm ustawy o ochronie
zwierząt – 22 maja 1997r. Pierwszy artykuł podkreśla, że zwierzęta są
istotami czującymi, a człowiek jest im winien poszanowanie, opiekę i
ochronę przed okrutnym traktowaniem. Zwierzę nie jest rzeczą –
pamiętajmy o tym w to święto i na co dzień!
Szkolne Koło Wolontariatu