Edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych

 

MAM SWOJE ZDANIE – Edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych” – akcje lokalne

W dniu 1 czerwca 2012 uczniowie realizowali w ramach projektu „MAM SWOJE ZDANIE – Edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych” dwie akcje lokalne.

Jedną z nich było wsparcie Przytuliska na Wiśniowej prowadzonego przez Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt. Klasa III technikum mechanizacji rolnictwa przeprowadziła renowację bud i kojców dla podopiecznych przytuliska .

Druga akcja realizowana była przez klasę III technikum ogrodniczego wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Koprzywnicy oraz Stowarzyszeniem 800-lecia Opactwa Cysterskiego „Ku Przyszłości”. Celem realizacji zadania jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i estetyki ogrodu pocysterskiego przy klasztorze w Koprzywnicy poprzez aranżację i pielęgnację zieleni, nasadzenia rodzimej roślinności a szczególnie bukszpanów.

Akcje prowadzone były pod opieka nauczycielek Haliny Sender i Małgorzaty Rak