I międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo energetyczno-ekologiczne surowców rozproszonych”

W dniu 19 stycznia 2024 roku reprezentacja uczniów Zespołu Centrum Szkół Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie uczestniczyła w I międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo energetyczno-ekologiczne surowców rozproszonych”.

Konferencja odbyła się w Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Uczniowie klasy II BT brali udział w wykładach, warsztatach oraz razem z Pełnomocnik Rektora KUL Panią dr Joanną Dyrdą-Muskus zwiedzali laboratoria uczelni. Wykład pt. „Wzrost roli rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski” wygłosił nauczyciel Artur Lis.

Udział w konferencji naukowej stał się dla uczniów doskonałą okazją do poszerzania swoich zainteresowań oraz podniesienia swoich umiejętności.