IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS FILMOWY „ŚWIAT SIĘ KRĘCI WOKÓŁ WSI” – 2024 R. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w IV ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Partnerami w organizacji konkursu są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 16 do 30 lat

Cele konkursu:
1. ukazanie wsi jako miejsca do życia i z perspektywami do rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych, przy jednoczesnym kultywowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi;
2. ukazanie pozytywnego wpływu 20-letniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rozwoju wsi;
3. ukazanie rolnictwa jako ważnej gałęzi gospodarki narodowej, efektywnie wykorzystującej fundusze unijne oraz adaptującej trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska;
4. promocja zawodu rolnika, jako zawodu z przyszłością;
5. wzmocnienie wizerunku rolnika jako zawodu z przyszłością i jako tego, który zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe.

Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i przekazaniu do Organizatora utworu audiowizualnego w postaci filmu:
a. w wersji elektronicznej – jako film zapisany w pliku wideo w formacie AVI, MP4, MPEG-4 lub MOV;
b. o długości od 30 sekund do 2 minut, z tolerancją techniczną do 15 sekund (łącznie do 2 minut 15 sekund);
c. o jakości i w formacie umożliwiających odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, smartTV, itp.) oraz umożliwiających emisję filmu w telewizji i Internecie.
2. Utwory powinny przedstawiać perspektywę młodej osoby postrzegającej środowisko wiejskie jako otoczenie, w którym można rozwijać się zawodowo i realizować swoje pasje albo prezentować prawdziwe historie rolników, którzy odnieśli sukces. Filmy powinny też odzwierciedlać pozytywną zmianę obszarów wiejskich, która dokonała się w ciągu 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz znaczenie polskiej wsi i rolnictwa dla ogółu społeczeństwa.
3. Praca konkursowa powinna zawierać planszę wprowadzającą z indywidualnym tytułem filmu.

Termin
Formularz zgłoszenia należy przesłać do 25 września 2024 r. Filmy będą przyjmowane do 10 października 2024 r.

Nagrody
• I miejsce – 7.000 zł brutto
• II miejsce – 5.000 zł brutto
• III miejsce – 3.000 zł brutto
• maksymalnie 6 wyróżnień, każde w wysokości 1.000 zł brutto

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania
Strona MRiRW:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/iv-ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi—2024-r

Partnerzy konkursu:
https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci
https://www.gov.pl/web/kowr/aktualnosci