Jubileusz 90-lecia Szkoły Rolniczej w Mokoszynie

14 października 2011 roku Szkoła Rolnicza w Mokoszynie-Sandomierzu obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia połączony ze świętem Komisji Edukacji Narodowej. Obchody te były szczególnie uroczyste, ponieważ uczestniczyły w nich szkoły rolnicze podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jubileusz rozpoczął się mszą święta w kościele celebrowaną przez księdza Wiesława Surmę, przedstawiciela sandomierskiego biskupa. Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie nastąpiła część oficjalna, uświetniona przez przybycie znakomitych gości, witanych przez dyrektora szkoły, Marka Niedbałę.
Na uroczystość przybyło ponad 200 osób. Wśród nich znaleźli się między innymi:
Tadeusz Nalewajk, wiceminister MRiRW, Wojciech Borzęcki, radny sejmiku wojewódzkiego, reprezentujący wojewodę świętokrzyskiego, Małgorzata Muzoł, kurator oświaty województwa świętokrzyskiego, Maria Sondij-Korulczyk, Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w MRiRW, Zofia Stypińska, zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w MRiRW, Wojciech Dzieciuch, wicestarosta sandomierski, Jerzy Borowski, burmistrz Sandomierza wraz z Ewą Kondek, wiceburmistrzem, Witold Surowiec, naczelnik wydziału oświaty w starostwie sandomierskim, dyrektorzy szkół rolniczych wraz z pocztami sztandarowymi, a także dyrektor partnerskiej szkoły rolniczej z Doböln w Niemczech. Obecni byli także nauczyciele szkoły, pracownicy administracji i młodzież. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych odbyła się część oficjalna. Dyrektor Marek Niedbała rozpoczął uroczystość, podziękował wszystkim za przybycie oraz złożył życzenia z okazji jubileuszu szkoły i święta Komisji Edukacji Narodowej.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, podkreślając w swoich wypowiedziach rolę rolnictwa, kształcenia młodzieży i rangi, jaką posiada zawód nauczyciela. Z tej okazji szczególnie zasłużeni nauczyciele otrzymali nagrody i odznaczenia, m.in., nagrody prezydenta RP, nagrody ministra rolnictwa, złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią.