KGW poznają „Znanych Nieznanych”: inspirujące spotkanie z historią

W ostatnich dniach naszą szkołę odwiedzili liczni goście, którzy z zaciekawieniem oglądali wystawę „Znani Nieznani. Polacy Światu”. Szczególnym wydarzeniem było spotkanie, które odbyło się 6 lutego z udziałem Pań z Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Gierlachow, KGW z Nowego Kamienia oraz KGW z Wygody „Wygodzianki”.

Spotkanie poprowadził dr Artur Lis, który wygłosił wykład wprowadzający do wystawy. Panie z KGW z zainteresowaniem wysłuchały informacji o 44 wybitnych Polakach, którzy są znani na świecie, a często zapomniani w swojej ojczyźnie. Następnie z dużym zaangażowaniem obejrzały wystawę, podziwiając biogramy i osiągnięcia prezentowanych postaci.

Wizyta Kół Gospodyń Wiejskich w naszej szkole była cennym wydarzeniem, które nie tylko pozwoliło przybliżyć sylwetki „nieznanych znanych” Polaków, ale również stało się okazją do integracji lokalnej społeczności i wymiany poglądów na temat historii i znaczenia polskiej emigracji.

Serdecznie dziękujemy Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za przybycie i zaangażowanie w spotkanie.