Konferencja w Radomiu

W dniach 26- 27.09.2013 kol. Iwona Stanek uczestniczyła w Konferencji w ramach projektu „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa, poprzez system doradztwa rolniczego” w Radomiu. Tematem było  „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość”. Po wykładach, które miały miejsce w pierwszym dniu odbyły się warsztaty, gdzie zapoznano uczestników z przetwórstwem  mięsa, owoców i mleka. Podczas prezentacji produkcji serów obecny był Podsekretarz  Stanu MRiRW T. Nalewajk