Konkurs na najciekawszą kompozycję Bożonarodzeniową

REGULAMIN KONKURSU

1.        ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej.

2.        WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń naszej szkoły.

 • Każdy uczestnik może przedstawić jedna kompozycja w dwóch kategoriach, stroik świąteczny i ozdoba choinkowa.
 • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru imię i nazwisko, klasa.
 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach stroik i kartka bożonarodzeniowa.

3.        CELE KONKURSU:

 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni;
 • pobudzanie aktywności twórczej;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
 • powrót do tradycji wykonywania różnych kompozycji bożonarodzeniowych;
 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

4.        ZADANIE KONKURSOWE:

Kompozycje bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej. Preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, kora, igliwie, szyszki, mech, sznurek, papier, suszone owoce, różnego rodzaju nasiona, itp.

5.        TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 14 GRUDNIA 2020 r. Sala 22 na pierwszym piętrze budynku szkolnego.

6.        OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa zgodnie z następującymi kryteriami:

 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania,
 • zastosowanie materiałów naturalnych i elementów ekologicznych.

2. Komisja konkursowa wyłoni po 5 prac z każdej kategorii pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz dwa wyróżnienia.

Pracę będzie oceniać komisja konkursowa w składzie:             Wicedyrektor dr inż. Urszula Bąk, mgr inż. Halina Skorupa, mgr inż. Katarzyna Karolak.

3. Organizator przewiduje wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w każdej kategorii.

4. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone  17 grudnia 2021 roku. Na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebooku.

5. Zgłaszając się do konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na udostepnienie swojej pracy na stronie naszej szkoły oraz szkolnym Facebooku.