KONKURS PLASTYCZNY STOP NARKOTYKOM !

Regulamin konkursu: 

  1. Opis  

Głównym założeniem akcji jest propagowanie walki z substancjami określanymi jako  narkotyki . Są one uznawane za środki zagrażające zdrowiu i życiu ludzkiemu. Konkurs skierowany jest do młodzieży kl. I – IV  ZSCKR w Sandomierzu – Mokoszynie, która będzie mogła wyrazić swój protest przeciwko tym substancjom. 

  1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest ZSCKR w Sandomierzu – Mokoszynie.   

Opiekunem Pani Bożena Puzio. 

  1. Cel  konkursu

– wybór najlepszej pracy promującej walkę z narkotykami ,

– zachęcenie młodzieży do twórczej aktywności,

– uświadomienie młodzieży negatywnych aspektów wynikających z zażywania    narkotyków,

– prezentacja twórczości młodzieży. 

  1.  Warunki uczestnictwa

– tematyka prac konkursowych powinna nawiązywać do hasła „ Stop narkotykom !”,

– praca plastyczna:

– zgłaszana do konkursu praca powinna zostać przygotowana w dowolnej formie,           – praca może być wykonana indywidualnie i zbiorowo

-zgłaszane prace mogą być wykonane techniką dowolną,

– każda praca powinna być podpisana,

– każdy uczestnik, zespół może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  

  1. Zgłoszenie do konkursu

– prace konkursowe należy składać u Pani Bożeny Puzio – sala nr 18 

– prace należy dostarczyć w terminie do 10.12.2021 r.,

-rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22 grudnia bieżącego roku. 

  1. Kryteria oceny

             Komisja konkursowa oceniać będzie prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

            – zgodność z tematem konkursu,                                                                                              

              – sposób nawiązania do tematyki,    

             – czytelność przekazu,

  1. Nagrody

           Dla najlepszych prac przewidziane są dyplomy i atrakcyjne nagrody . 

Zapraszam do udziału: 

Bożena Puzio