Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Umiejętności Rolniczych

W dniu 27 marca 2012 roku odbył się w szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Umiejętności Rolniczych. Wzięło w nim udział 31 uczniów z naszej szkoły.

Laureatem został Rafał Kula kl. IV Technikum Ogrodnicze

  • II miejsce zajął  Tomasz Radosz kl. IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa.
  • III miejsce zajęła Aleksandra Marchewka kl. III Technikum Ogrodnicze

Dla zwycięzców Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sandomierzu ufundowała cenne nagrody. Były to odtwarzacze MP4. Eliminacje na II etapie odbędą się 18 maja 2012 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Wydział Inżynierii Produkcji, a nagrodami będzie zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki studiów Wydziału Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (dotyczy kierunków: Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej) oraz cenne nagrody.

Życzymy Rafałowi powodzenia!