Mam swoje zdanie – edukacja dla demokracji cd..

Realizacja projektu „Mam swoje zdanie – edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych”

W ramach realizacji projektu uczniowie klasy III technikum mechanizacji rolnictwa i technikum ogrodniczego spotkali się z przedstawicielami Urzędu GminyDwikozy. Urząd Gminu był reprezentowany przez Wójta Gminy Dwikozy – Marka Łukaszka, radnego gminy Dariusza Binka, kierownika wydziału oświaty – Mieczysława Sawę i pracowników urzędu gminy Agatę Kraske, Paulinę Cecułę, Monikę Mochul, Wojciecha Zycha.

Wszyscy uczestniczący w spotkaniu pracownicy opowiedzieli o zakresie swoich obowiązków po czym młodzież zaczęła zadawać swoje pytania opracowane w trakcie zajęć warsztatowych pod kierunkiem nauczycieli M. Rak i H. Sender jak i prowadzących zajęcia. Młodzież pracuje w 8 wyłonionych grupach z których liderzy zadawali pytania. Cały czas praca uczniów jest oceniana w celu wyłonienia grupy najaktywniejszej do wyjazdu do Niemiec / wycieczka dydaktyczna/.

Przykładowe pytania zadawane przez uczniów:

  • Piotr Jońca – Jakie oszczędności gmina uzyskała z tytułu zamknięcia szkół?
  • Norbert Rojek – Czy jest możliwe zlikwidowanie bezrobocia w Gminie Dwikozy?
  • Tomasz Pietuch – Jakie są decyzje w związku z ulepszeniem ochrony przeciwpowodziowej?
  • Paweł Sulima –  Jakie Inwestycje są planowane 2012/2013 roku?
  • Marcin Warzocha –  Czy w realizacji budżetu gmina w ostatnich latach wykazała nadwyżkę?
  • Karolina Bidas  Kiedy będzie remont drogi Słupcza – Romanówka?
  • Agata Rożek – Czy istniałaby szansa stworzenia żłobka na terenie gminy?
  • Karol Ura – Czy gmina ma oferty pracy dla młodzieży kończącej edukację?

Na wszystkie pytania wyczerpująco odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Marek Łukaszek.