Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości – warsztaty

„Podstawy Przedsiębiorczości” to kolejny wykład w ramach realizacji projektu który przeprowadził Tadeusz Pęczek.
Pojęcie przedsiębiorczości, formy i symptomy przedsiębiorczości przedstawione przez wykładowcę pozwoliły zdefiniować potencjały przedsiębiorcy i odpowiedzieć na pytania:

  • czym dysponujemy?
  • czego się obawiamy?
  • co blokuje założenie firmy?
  • jakiego wsparcia potrzebujemy?

Uczniowie określili cechy człowieka przedsiębiorczego a wykładowca podał kluczowe wymogi dla przedsiębiorcy. Ciekawy wykład wzbudził u uczniów szereg pytań:

  • czym jest kryzys, co robić i jak sobie radzić?
  • czy korzystać z obcych zasobów materialnych?

Równocześnie z cyklem warsztatów prowadzone jest szkolenie e-learingowe dla uczestników projektu.