„Moja firma w mojej gminie” – sukces naszych uczniów

W związku z sukcesem jaki odnieśli uczniowie naszej szkoły w  VI edycji projektu „Moja firma w mojej gminie” –  II miejsce w rankingu krajowym i I w województwie świętokrzyskim – 5 marca odbyła się uroczystość wręczenia nagród.
Dyrektor szkoły Marek Niedbała odebrał nagrodę dla szkoły w postaci netbooka. Uczestniczący w VI edycji projektu uczniowie klas III Technikum Mechanizacji Rolnictwa i II Technikum Ogrodniczego otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (min – odtwarzacze MP4, pamięć przenośną 4 GB). Nagrody przekazał przedstawiciel fundacji VIRIBUS UNITIS w Katowicach Paweł Ożóg.

Burmistrz Sandomierza, który objął patronatem realizację projektu złożył szkole wyrazy uznania w formie listu gratulacyjnego. Swoje uznanie dla pomysłu i zaangażowania szkolnych koordynatorów – nauczycielek Haliny Sender i Małgorzaty Rak wyrazili również goście uczestniczący w uroczystości Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Witold Surowiec, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Sandomierzu – Małgorzata Błasiak.

Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Opatowie – Stanisław Olszański, Wiceprezes Fundacji Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu – Piotr Korpysz, Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu – Janusz Sobolewski, Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach – Ewelina Ptak, Sandomierski Oddział Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Alina Lisowska, ARiMR- Biuro Powiatowe w Sandomierzu – Józef Przybylski, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sandomierzu – Małgorzata Chodowska.

Mariusz Tysa absolwent naszej szkoły reprezentował firmę WIDLAK – Import której jest właścicielem.