Nowe kwalifikacje zawodowe – Kurs obsługi DRONA

W ramach realizacji projektu „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań” 12 uczniów uczących  się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i technik architektury krajobrazu uczestniczy w szkoleniu pilota DRONA w kategorii:

  • Loty w zasięgu wzroku pilota:
    VLOS – Visual Line of Sight
  • Loty poza zasięgiem wzroku pilota:
    BVLOS – Beyond Visual Line of Sight

Drony to fascynujące, nowoczesne, proste w obsłudze urządzenia, które pozwalają spojrzeć na świat z perspektywy dostępnej do niedawna tylko dla pilotów załogowych statków powietrznych o czym przekonali się Nasi uczniowie wykonujący loty DRONEM

Zdjęcia lub filmy wykonywane przez drony dla architekta mogą być niezwykle przydatne. Taki materiał można wykorzystać jako podkład do planowania, tło do wizualizacji lub pokazania inwestorowi widoku  projektowanego ogrodu.

Potencjalne zastosowanie dronów w rolnictwie dotyczy m.in. rolnictwa precyzyjnego, które wymaga najnowszych i możliwie najdokładniejszych technik pomiarowych.

Ponadto te bezzałogowe statki powietrzne mogą być przydatne w uprawach roślin, gdyż dzięki nim gospodarstwo może ograniczać koszty uprawy, przy jednoczesnym zwiększeniu plonów, a co za tym idzie także i zysku.

Drony pozwalają również na tworzenie map, które będą pokazywały znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji danego plonu, dzięki któremu będziemy znali kondycję uprawianych roślin oraz poznamy ich dobowy cykl aktywności.