Ocalmy Rotę od Zapomnienia!

Dziś przypada 180 rocznica urodzin Marii Konopnickiej – jednej z najwybitniejszych pisarek Polski, którą Sejm RP uhonorował i ustanowił patronką roku 2022. Maria Konopnicka była wielką patriotką, która za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Napisała wiersz pt. „Rota”, który przez władze niepodległej Rzeczypospolitej uważany był jako hymn narodowy. Walczyła o prawa kobiet, pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych. Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Wszyscy pamiętamy z dzieciństwa wiersze pt. „ Stefek burczymucha” ,  „ Na jagody” nowele pt. „Nasza szkapa”. W szkole średniej czytaliśmy „ Mendel Gdański”  i „Miłosierdzie gminy”.

Każdy Polak zna tekst wiersza pt. „Rota”. Utwór powstał w 1908 roku, jako rewolucyjna odpowiedź wobec pruskiej ustawy germanizacyjnej, początkowo przeznaczony był dla terenów Wielopolski.. „Rota” podziw zyskała jako pieśń do muzyki Feliksa Nowowiejskiego. Największy okres jej popularności przypada na lata do odzyskania niepodległości, a więc do 1918 roku.

Z inicjatywy Pani dyrektor Alicji Szatan w  ZSCKR w Sandomierzu – Mokoszynie zorganizowana została akcja pod hasłem:   ” Ocalmy Rotę od Zapomnienia!”.W ramach tego przedsięwzięcia zostały podjęte różne działania mające na celu rozpowszechnienie, zrozumienie i zapamiętanie ważnego dla Polaków tekstu „ Roty”. Wpisują się one także w wychowanie patriotyczne, tak istotne  w dzisiejszych czasach. Na lekcjach historii u Pana Łukasza Strawy uczniowie mieli za zadanie stworzyć własny rękopis „Roty”.  To polecenie miało kształtować umiejętności kaligraficzne uczniów (tak obecnie zaniedbane przez technologię informacyjną) oraz uświadomić im, jak kiedyś powstawały teksty literackie. Prace uczniów zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym. Na lekcji języka polskiego u Pani Agnieszki Woźniak uczniowie poznali genezę oraz dokonali interpretacji i analizy „ Roty”. Odśpiewali także pieśń, przyjmując uroczystą postawę. Kolejno – pod czujnym okiem nauczyciela muzyki  Pani Anny Rajkowskiej uczniowie kontynuowali śpiewanie „ Roty” . W bibliotece Panie Beata Kuleszko i Karolina Kalinowska wraz z czytelnikami zorganizowały gazetkę poświęconą biografii i twórczości Marii Konopnickiej oraz wystawę utworów poetki  i pisarki ze szkolnego księgozbioru.

Mamy nadzieję, że taka forma obchodów 180 rocznicy urodzin Marii Konopnickiej uświadomi naszym uczniom, jak ważna jest pamięć o polskich artystach, przeszłości, które tworzą naszą tożsamość narodową i dzięki temu czujemy się dumni z bycia Polakami\