Odwiedziny w Stacji Meteorologicznej w Sandomierzu.

W dniu 18.11.2022 r  uczniowie klasy I Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w ramach zajęć praktycznych odwiedzili Stację Meteorologiczną w Sandomierzu. Dowiedzieli się, na jakich zasadach działa taka stacja, obejrzeli przyrządy służące do pomiarów temperatury powietrza i gruntu , prędkości wiatru, deszczomierze, heliograf oraz przyrządy do pomiarów promieniowania słonecznego. Zobaczyli również przyrządy do obserwacji zachmurzenia, widzialności, oceny wysokości pokrywy śnieżnej.