Ogłoszenie nr 650207-N-2018 z dnia 2018-11-20 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie:
Robota remontowa: REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU INTERNATU
Internat ZSCKR w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Działka ewidencyjna 155/50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Dokumentacja