Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych organizowanej przez Komitet Główny OMPR w biurze Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej.
Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych, w dniu 08.02.2012 r., w sali konferencyjnej przy siedzibie ZMW w Kielcach odbył się etap wojewódzki.

Zakres tematyczny olimpiady obejmował:

 • produkcję roślinną
 • produkcję zwierzęcą
 • mechanizację rolnictwa
 • ochronę środowiska i odnawialne źródła energii
 • ekonomikę i zarządzanie
 • bezpieczeństwo i higienę pracy
 • zagadnienia dotyczące wspólnej polityki rolnej

oraz programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Szkołę reprezentowali uczniowie:

 • Karol Forc  klasa IV TO
 • Marcin Polit klasa IV TO
 • Tomasz Papaj klasa IV TM
 • Krzysztof Jaśkiewicz klasa IV TM
 • Marcin Król klasa IV TM
 • Krystian Kargul klasa III TM
 • Tomasz Nowicki klasa III TM

wraz z  opiekunem Szkolnego Koła ZMW p. Wojciechem Łebkiem.

Olimpiada prowadzona była w dwóch etapach:

 1. test wiedzy
 2. ustne pytania komisji.

Ostatecznie wyłoniono pięciu finalistów.
Nasza szkoła zajęła II miejsce, dzięki wynikowi uzyskanemu przez Krystiana Kargula z klasy III TM.
Tak wysoka lokata umożliwiła naszemu uczniowi udział w finale krajowym Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, który odbędzie się na Targach Rolniczych „AGROTECH” w Kielcach w dniach 16-18 marca 2012 r.