Podsumowanie projektu

28 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu miała miejsce konferencja lokalna kończąca projekt „PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ – AMBASADOREM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH” realizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej.

Podsumowaniem pracy uczestników projektu była prezentacja modelu grupy samokształceniowej, modelu przedsiębiorstwa społecznego oraz modelu partnerstwa lokalnego – przedstawione w trakcie konferencji podsumowującej. Wśród ekspertów i gości konferencji znaleźli się : Pani Inga Kołomyńska – specjalista ds. przedsiębiorczości społecznej, przedstawiciel samorządu lokalnego Pan Tomasz Ramus, Związek Młodzieży Wiejskiej reprezentowała Pani Katarzyna Stefaniak – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego ZMW.
Efektem wieńczącym pracę młodzieży było opracowanie wzorcowego modelu Spółdzielni Uczniowskiej „METAMORFOZA”, której działalność usługowo-handlowa będzie polegała na produkcji i sprzedaży drzew i krzewów ozdobnych oraz projektowaniu i aranżacji ogródków przydomowych i terenów zielonych.

Uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności oraz pamiątkowe nagrody.