Polityka Rolna na przestrzeni 50 lat

Systemy żywności wysokiej jakości w świetle Wspólnej Polityki Rolnej na przestrzeni 50 lat
– spotkanie z przedstawicielami ARR

W dniu 28 maja 2012 r. w ramach obchodów na terenie województwa świętokrzyskiego jubileuszu 50-lecia WPR, Sekcja Informacji i Promocji ARR OT Kielce przeprowadziła, kolejne seminarium tematyczne w naszej szkole. Słuchaczami byli uczniowie klasy II technikum ogrodniczego i technikum mechanizacji rolnictwa.
Została przedstawiona prezentacja multimedialna pt. „Systemy żywności wysokiej jakości w świetle Wspólnej Polityki Rolnej na przestrzeni 50 lat”, opowiadająca historię WPR od 1957-2012, jej cele i założenia natomiast w drugiej części spotkania zostały omówione Systemy żywności wysokiej jakości, które funkcjonują w ramach WPR.
ARR reprezentowały: prowadząca seminarium Agnieszka Duda – Kierownik i Magdalena Pedrycz z Sekcji Informacji i Promocji ARR OT Kielce.