„Przedsiębiorcza młodzież” – 27 września 2012

W ramach projektu „Przedsiębiorcza Młodzież” 27 września 2012 roku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokoszynie odbyła się konferencja lokalna ze specjalistą ds. przedsiębiorczości społecznej Panią Ingą Kołomyńską.

Dyrektor szkoły Pani Jolanta Puzio przywitała uczestników projektu, w tym przedstawicieli samorządu lokalnego, wiceprezesa ZMW w województwie świętokrzyskim Pana Jacka Kominka, prelegenta Panią Ingę Kołomyńską, opiekuna projektu z ramienia Szkolnego Koła ZMW Pana Wojciecha Łebka oraz zgromadzoną młodzież.

W swoim wystąpieniu Pan Jacek Kominek poruszył zagadnienia związane z założeniami i ideą organizacji ZMW. Zachęcał przyszłych młodych rolników do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych  oraz rozwijania świadomości w zakresie  aktywnego pozyskiwania środków finansowych z PROW.

Pani Inga Kołomyńska przy aktywnym udziale młodzieży opracowała wstępny model  projektu przedsiębiorstwa społecznego przeprowadzając analizę ekonomiczną SWOT. Spotkanie ze specjalistą ds. przedsiębiorczości lokalnej uzmysłowiło uczestnikom projektu rangę zagadnień z zakresu ekonomii, analizy rynków produkcji, zbytu, promocji swoich produktów i płodów rolnych dla możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa rolniczego.

Opiekun projektu Pan Wojciech Łebek podkreślił znaczenie grup producenckich oraz wykorzystania nowoczesnych metod produkcji i prowadzenia gospodarstwa rolniczego, jako niezbędny warunek funkcjonowania w systemie gospodarki rynkowej.